1. Kuvaus

EU-asetuksen 2016/679 (Tietosuoja-asetus) ja Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterin tiedot

  • Rekisterinpitäjä: Arksie Oy
  • Y-tunnus: 2774008-4
  • Rekisterin nimi: Arksie Oy:n asiakasrekisteri
  • Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: privacy@arksie.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Arksie Oy:n palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin.

4. Rekisterin sisältämät tiedoẗ

Rekisteriin tallennetaan vain käyttötarkoituksen kannalta välttämättömät tiedot. Arksie Oy:n asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria

Asiakas pystyy itse katselemaan ja muokkaamaan osaa tallennetuista tiedoista verkosivun portaalissa Oma Tili -osiosta.

5. Rekisterin tietolähteet

Arksie Oy:n asiakasrekisterin tietolähteitä ovat asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Arksie Oy ei myy, välitä tai siirrä tietoja kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa tietoja myös viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

Kun Asiakas käyttää sivustomme kolmannen osapuolen maksupalveluita, saatetaan käyttäjän tietoja käsitellä ja tallentaa kolmannen osapuolen järjestelmässä maksuprosessin mahdollistamiseksi. Arksie Oy:llä ei ole pääsyä näihin tietoihin ja näitä tietoja käsittelee ja niistä vastaa maksupalvelun tarjoaja.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja niihin pääsy on rajattu vain välttämättömälle henkilöstölle. Rekisteri sijaitsee Arksie Oy:n hallinnoimilla, suojatuilla palvelimilla. Käytettäessa kuudennessa luvussa kuvattuja kolmannen osapuolen palveluita, Arksie Oy pyrkii varmistamaan palveluntuottajien palveluiden turvallisuuden ensisijaisesti sopimuksellisin keinoin.

9. Rekisteröityjen oikeudet

Käyttäjällä on mahdollisuus nähdä järjestelmään tallennetut omat tiedot ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista. Käyttäjä näkee ja pystyy muuttamaan osan omista tiedoistaan suoraan verkkosivun omat tiedot-osiossa tai ottamalla yhteyttä privacy@arksie.com. Sisällytäthän viestiin todistuksen henkilöllisyydestäsi ja tarkka pyyntö tietojen käsittelyyn liittyen. Tiedot toimitetaan 30 päivän sisällä selvän pyynnön vastaanottamisesta.